کیمیاگران | لوازم جانبی کامپیوتر و لپ تاپ
ثبت نام ورود

شعبات بانک ملی تهران

1398/4/26 - 20:21
 
 
خيابان شهيدرجايي   -   کد: 175
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1839963156
آدرس ايميل: br0175@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
چهارراه نياکان   -   کد: 176
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - نازي آباد تقاطع خ کارگر ساماني وبرادران احدي بانک ملي شعبه چهارراه نياکان
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1811798471
آدرس ايميل: br0176@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
بهارستان   -   کد: 178
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1149914711
آدرس ايميل: br0178@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
 
ايثار   -   کد: 179
کد سوئيفت: MELIIRTH179
آدرس: ايران - تهران - تهران - بلوارکشاورز- بين ميدان وليعصرو خ فلسطين نبش کوچه معظم پ 23
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1415813513
آدرس ايميل: br0179@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 30 نفر
 
 
 
 
 
معراج   -   کد: 180
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - دماوند - خ دماوند - ايستگاه داريوش- نبش 112 شرقي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1651987171
آدرس ايميل: br0180@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
حسينيه ارشاد   -   کد: 181
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - شريعتي - روبروي حسينيه ارشاد
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0181@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
خواجه نظام الملک   -   کد: 182
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - اجاره دار - خيابان دکتر شريعتي انتهاي خيابان پليس خيابان شهيد اجاره دار پلاک 669
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1637913151
آدرس ايميل: br0182@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
خيابان پارک   -   کد: 183
کد سوئيفت: MELIIRTH183
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان خالد اسلامبولي نبش کوچه دهم - خ خالداسلامبولي - نبش کوچه دهم- پلاک 42 طبقه همکف
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1511794416
آدرس ايميل: br0183@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 20 نفر
 
 
 
 
خيابان سهروردي   -   کد: 184
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان سهروردي شمالي - قبل از ميدان شهيد قندي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1558916534
آدرس ايميل: br0184@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 10 نفر
 
 
 
 
 
کسري   -   کد: 185
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ سهروردي شمالي - بالاتر از خ شهيد بهشتي ، پلاک 426
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1551635739
آدرس ايميل: br0185@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
اپادانا   -   کد: 186
کد سوئيفت: MELIIRTH08A
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1533898714
آدرس ايميل: br0186@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
ميرعماد   -   کد: 187
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - دکتر بهشتي - دکتربهشتي- نبش ميرعماد
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1587853563
آدرس ايميل: br0187@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 14 نفر
 
 
 
 
ارديبهشت   -   کد: 188
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1316693669
آدرس ايميل: br0188@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
 
فرخي   -   کد: 189
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان وليعصر- بالاترازسينماآفريقا - نرسيده به زرتشت پ 702
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1415863969
آدرس ايميل: br0189@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
بلوارکشاورز   -   کد: 190
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - بلوارکشاورز-بين خ وصال و نادري جنب بيمارستان ارياپ194
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1416633173
آدرس ايميل: br0190@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
 
چهارراه کنت   -   کد: 191
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - لاله زارنو - تقاطع منوچهري
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1145843541
آدرس ايميل: br0191@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 10 نفر
 
 
 
 
 
شهداي آتش نشان   -   کد: 193
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان جمهوري - چهارراه استانبول- داخل پاساژکمپاني
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1144643916
آدرس ايميل: br0193@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
ارک   -   کد: 194
کد سوئيفت: MELIIRTH08I
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان ارک - خ داور - روبروي کاخ دادگستري
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0194@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
مستقل کاخ دادگستري   -   کد: 195
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان خيام شمالي - روبروي خ بهشت
نوع واحد: شعب
اداره امور: ----
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز الف
پيش شماره: 021
کد پستي: 1114934113
آدرس ايميل: br0195@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 34 نفر
 
 
 
 
 
جامي   -   کد: 198
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان حافظ - خ حافظ - نرسيده به ميدان حسن آباد چهارراه عزيزخان خيابان جامي پلاک 43
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1135937681
آدرس ايميل: br0198@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
 
نارمک   -   کد: 199
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - آيت چهارراه تلفنخانه
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1647997898
آدرس ايميل: br0199@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 18 نفر
 
 
 
 
پاسداران   -   کد: 200
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1945933361
آدرس ايميل: br0200@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
 
ارکيده   -   کد: 201
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ولنجک -بلواردانشجو- نبش بوستان دوم - ط .همکف مجتمع تجاري
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1984713311
آدرس ايميل: br0201@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
 
پاچنار   -   کد: 202
کد سوئيفت: MELIIRTH202
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان خيام شمالي - خ خيام شمالي بالاترازمتروي خيام پلاک 691
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1161915478
آدرس ايميل: br0202@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
خيابان پانزده خرداد   -   کد: 203
کد سوئيفت: MELIIRTH203
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ خيام - چهارراه گلوبندک - خ 15خردادغربي - نبش کوچه رئيسي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1191735711
آدرس ايميل: br0203@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 15 نفر
 
 
 
 
خيابان عباسي   -   کد: 204
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0204@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
خيابان حسام الدين   -   کد: 206
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان بريانک
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1356616993
آدرس ايميل: br0206@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 5 نفر
 
 
 
 
 
کمرد   -   کد: 207
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ورودي کمرد - ورودي کمرد نبش خيابان آنتن مريخ جنب بانک
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1653139994
آدرس ايميل: br0207@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
عارف   -   کد: 208
کد سوئيفت: MELIIRTH208
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ قزوين - دوراه قپان
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1359684859
آدرس ايميل: br0208@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 14 نفر
 
 
 
 
شهيدکيائي نژاد   -   کد: 210
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - بلوارآيت اله کاشاني - بلوارشهرزيبا- مقابل پارک
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب غرب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1474613939
آدرس ايميل: br0210@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
دهخدا   -   کد: 212
کد سوئيفت: MELIIRTH212
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ دکتر فاطمي - نبش خ کاج - روبروي کوچه ششم
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1414713591
آدرس ايميل: br0212@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
باغ صبا   -   کد: 213
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1613813561
آدرس ايميل: br0213@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
سيدخندان   -   کد: 214
کد سوئيفت: MELIIRTH214
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان شريعتي - بالاترازپل سيدخندان - نبش سيمرغ پ 1
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0214@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
تهران پارس   -   کد: 215
کد سوئيفت: MELIIRTH215
آدرس: ايران - تهران - تهران - تهرانپارس - فلکه دوم - شماره و160 و 162
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1653989485
آدرس ايميل: br0215@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 34 نفر
 
 
 
 
 
پيروزي   -   کد: 216
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان پيروزي خيابان پنجم نيروي هوائي فلکه دوم نيروي هوائي - خ پيروزي خ پنجم نيروي هوائي فلکه دوم
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1738333584
آدرس ايميل: br0216@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
 
قلهک   -   کد: 217
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ شريعتي - ايستگاه قلهک نيش کوچه سجاد
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1941613113
آدرس ايميل: br0217@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 14 نفر
 
 
 
 
 
داوديه   -   کد: 218
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ دکتر شريعتي- ايستگاه مينا - بين ظفر و ميرداماد پ 1320
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1913635156
آدرس ايميل: br0218@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
 
مهراباد   -   کد: 219
کد سوئيفت: MELIIRTH219
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب غرب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1385693151
آدرس ايميل: br0219@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 21 نفر
 
 
 
 
سهيل   -   کد: 220
کد سوئيفت: MELIIRTH220
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان وليعصرنرسيده به ميدان - ونک پلاک 2425
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1517853311
آدرس ايميل: br0220@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
دانشگاه الزهرا   -   کد: 221
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان شيخ بهايي شمالي - خ دانشگاه الزهرا - پ 104 - داخل دانشگاه الزهزا
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1993894338
آدرس ايميل: br0221@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
 
امانيه   -   کد: 222
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - بزرگراه شهيد چمران - نبش خ وليعصر پلاک 2694
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0222@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 13 نفر
 
 
 
 
 
صادقيه   -   کد: 223
کد سوئيفت: MELIIRTH223
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ ستارخان - ابتداي خ ستارخان فلکه اول صادقيه ضلع شمالي فلکه
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب غرب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1451654586
آدرس ايميل: br0223@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 26 نفر
 
 
 
 
ميدان سيدجمال الدين اسد آبادي   -   کد: 225
کد سوئيفت: MELIIRTH225
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان سيدجمال الدين اسدآبادي پ 384
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1436693716
آدرس ايميل: br0225@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 23 نفر
 
 
 
 
خيابان سيدجمال الدين اسدابادي   -   کد: 226
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - سيد جمال الدين اسد آبادي - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي بين خيابان شانزدهم و هجدهم پلاک 150
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1431894571
آدرس ايميل: br0226@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 10 نفر
 
 
 
 
پارک ساعي   -   کد: 227
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان وليعصر - نرسيده به پارک ساعي پلاک 2214
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1433885119
آدرس ايميل: br0227@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
 
تجريش   -   کد: 228
کد سوئيفت: MELIIRTH228
آدرس: ايران - تهران - تهران - شهرداري - خ شهرداري جنب بيمارستان شهدا
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1989934153
آدرس ايميل: br0228@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 18 نفر
 
 
 
 
 
کوي ضرابخانه   -   کد: 229
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1664733963
آدرس ايميل: br0229@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
باغ فردوس   -   کد: 230
کد سوئيفت: MELIIRTH230
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1961751196
آدرس ايميل: br0230@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
صدر   -   کد: 232
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - شريعتي - خ دکترشريعتي- نرسيده به پل آيت اله صدر پ 1571
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1939613911
آدرس ايميل: br0232@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
چهارراه ديباجي   -   کد: 233
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - پاسداران - خيابان شهيد کلاهدوز، نرسيده به چهارراه ديباجي، پلاک 124
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1945814551
آدرس ايميل: br0233@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 12 نفر
 
 
 
 
شهيد حسن تهراني مقدم   -   کد: 234
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - سعادت آباد- ميدان سرو- ميدان شهرداري - مقابل شهرداري
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0234@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
خيابان ارش مهر   -   کد: 235
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - شهرآرا نرسيده به جلال آل احمد نبش بلوارشرقي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب غرب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0235@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
 
هما   -   کد: 236
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب غرب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1387834311
آدرس ايميل: br0236@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
شهرري   -   کد: 237
کد سوئيفت: MELIIRTH237
آدرس: ايران - تهران - ري - فدائيان اسلام - ميدان اصلي شهرري
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1874787311
آدرس ايميل: br0237@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 20 نفر
 
 
 
 
بازارشهرري   -   کد: 239
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - ري - ش نعيمي - شهرري - ضلع غربي حرم حضرت عبدالعظيم- خ آستانه بازاربزرگ ري
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1876943865
آدرس ايميل: br0239@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
خيابان شهيددستغيب   -   کد: 240
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - انتهاي خ مالک اشتر خ شهيد دستغيب
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 4
پيش شماره: 021
کد پستي: 1349978739
آدرس ايميل: br0240@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
بازارنوروزخان   -   کد: 242
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - پانزده خردادشرقي - بازارنوروزخان
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1161667415
آدرس ايميل: br0242@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 13 نفر
 
 
 
 
 
تمرکزاسناد   -   کد: 251
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - طبقه سوم ساختمان شعبه بازار
نوع واحد: شعب
اداره امور: ----
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1114949514
آدرس ايميل: br0251@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 58 نفر
 
 
 
 
 
عدالت   -   کد: 252
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - وليعصر نرسيده به خيابان آذربايجان بن بست عزيزي 1پلاک 363 - خيابان وليعصر-نرسيده به خيابان آذربايجان-کوچه عزيزي پ 363
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1316853111
آدرس ايميل: br0252@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
 
کهريزک شهرري   -   کد: 253
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - ري - جاده قديم قم-کهريزک-بلوار شهيد بهشتي - نرسيده به شهرداري کهريزک
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1816118758
آدرس ايميل: br0253@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
عبدل اباد   -   کد: 254
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1894985917
آدرس ايميل: br0254@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
 
اداره امورمالياتي شهرري   -   کد: 255
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - ري - شهرري - ميدان شهرداري 0پشت فروشگاه رفاه - طبقه همکف اداره مالياتي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 4
پيش شماره: 021
کد پستي: 1843713719
آدرس ايميل: br0255@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 5 نفر
 
 
 
 
کانون کارشناسان دادگستري   -   کد: 270
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان وحيد دستگردي(ظفر) - نبش خيابان فريد افشار
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1135937681
آدرس ايميل: br0270@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
 
اسکان   -   کد: 271
کد سوئيفت: MELIIRTHESK
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ وليعصر- نبش خ ميرداماد- ساختمان اسکان- طبقه همکف پ 1355
نوع واحد: شعب
اداره امور: ----
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز الف
پيش شماره: 021
کد پستي: 1969613111
آدرس ايميل: br0271@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 67 نفر
 
 
 
 
 
خاتم الانبياء (ص)   -   کد: 272
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ولي عصر(عج) - روبروي پارک ملت نبش عاطفي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1967933141
آدرس ايميل: br0272@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 10 نفر
 
 
 
 
 
ميدان هروي   -   کد: 274
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - گلستان 5-شهيدموسوي پ88
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1667818861
آدرس ايميل: br0274@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
ميدان مادر   -   کد: 275
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميرداماد - نرسيده به ميدان محسني بعد از خيابان حصاري پلاک 120
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1547933711
آدرس ايميل: br0275@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
ديوان محاسبات کشور   -   کد: 276
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - بزريل شرقي - تهران ميدان ونک
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1435763871
آدرس ايميل: br0276@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
خيابان شانزده متري دوم مجيديه   -   کد: 281
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - بزرگراه رسالت خ 16متري دوم مجيديه شمالي - نبش خ موسائي پ 3
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1671788361
آدرس ايميل: br0281@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
ثبت کل   -   کد: 301
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ فردوسي - خ کوشک مصري - ساختمان ثبت اسناد
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0301@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
 
نوبهار   -   کد: 302
کد سوئيفت: MELIIRTH302
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ جمهوري -بعدازخ سي تير- پ 574
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1135835114
آدرس ايميل: br0302@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 14 نفر
 
 
 
 
حج وزيارت   -   کد: 304
کد سوئيفت: MELIIRTH304
آدرس: ايران - تهران - تهران - آزادي - -نبش خيابان رودکي -سازمان حج و زيارت - طبقه همکف
نوع واحد: شعب
اداره امور: ----
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1456614578
آدرس ايميل: br0304@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 25 نفر
 
 
 
 
 
ساختمان مرکزي گمرک ايران   -   کد: 307
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 4
پيش شماره: 021
کد پستي: 1135937681
آدرس ايميل: br0307@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 5 نفر
 
 
 
 
 
شعبه صندوق قرض الحسنه پس اندازملي ايران   -   کد: 310
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان انقلاب - حدفاصل ميدان فردوسي و ايستگاه دروازه دولت روبروي خيابان لاله زار پلاك 527
نوع واحد: شعب
اداره امور: ----
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1581819518
آدرس ايميل: br0310@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 5 نفر
 
 
 
 
دادسراي ناحيه 25 تهران   -   کد: 337
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - سئول - خيابان سئول، خيابان ياسمي غربي، نبش کوچه مهتاب، دادسراي ناحيه 25 امور سرپرستي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 3806300300
آدرس ايميل: br0337@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
 
وزارت ارشاداسلامي   -   کد: 339
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - بهارستان -خيابان كمال الملك - وزارت ارشاد اسلامي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1149943381
آدرس ايميل: br0339@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
شهيدفهميده   -   کد: 342
کد سوئيفت: MELIIRTH342
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ استاد مطهري-بعد از چهارراه قائم مقام- روبروي خ کوه نور- پلاک 294
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0342@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 19 نفر
 
 
 
 
 
چهارراه سيدعلي   -   کد: 402
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ سعدي شمالي - پائين ترازخ منوچهري - چهارراه سيدعلي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1135937681
آدرس ايميل: br0402@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
خيابان ظهيرالاسلام   -   کد: 403
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ظهير الاسلام - خ ظهير الاسلام به لز چ خانقاه بانك ملي ايران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1147814435
آدرس ايميل: br0403@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
کالج   -   کد: 433
کد سوئيفت: MELIIRTH433
آدرس: ايران - تهران - تهران - انقلاب - خيابان انقلاب چهارراه کالج پلاک 930
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1133934611
آدرس ايميل: br0433@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 26 نفر
 
 
 
 
 
ميدان هفتم تير   -   کد: 444
کد سوئيفت: MELIIRTH444
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان هفت تير - روبروي خيابان کريم خان زند نبش کوچه صارم
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: ممتاز ب
پيش شماره: 021
کد پستي: 1573913313
آدرس ايميل: br0444@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 43 نفر
 
 
 
 
 
ستادفرمان امام ره   -   کد: 450
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خالد اسلامبولي - خيابان خالد اسلامبولي - روبروي مسجد وليعصر- ستادفرمان امام
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1513843111
آدرس ايميل: br0450@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 6 نفر
 
 
 
 
خيابان ويلا   -   کد: 452
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ استاد نجات الهي - خيابان نجات الهي - روبروي فروشگاه سپه
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1599914615
آدرس ايميل: br0452@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
خيابان شيخ هادي شمالي   -   کد: 456
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان شيخ هادي - خ جمهوري - خيابان شيخ هادي - نبش کوچه ارشاد
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1139733311
آدرس ايميل: br0456@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
خيابان ايرانشهر   -   کد: 457
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ايرانشهر جنوبي روبروي مسجدجليلي پ45 - خ انقلاب - اول خ ايرانشهرجنوبي - روبروي مسجدجليلي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1581633915
آدرس ايميل: br0457@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 7 نفر
 
 
 
 
 
بورس کالاي ايران   -   کد: 459
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ وليعصر-ابتداي طالقاني- نبش خ انزلي-شرکت بورس
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 5
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0459@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 3 نفر
 
 
 
 
 
اقبال   -   کد: 501
کد سوئيفت: MELIIRTH501
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ بهارجنوبي-چهارراه سميه - خ بهارجنوبي - چهارراه سميه پ 38
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1561733333
آدرس ايميل: br0501@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 17 نفر
 
 
 
 
 
پامنار   -   کد: 502
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خيابان 15 خرداد - اول خ پامنار پ 36
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1116966639
آدرس ايميل: br0502@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
 
چهارراه اميراکرم   -   کد: 503
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ وليعصر بين چهارراه وليعصر و اميراکرم پ 254
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0503@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
عدل   -   کد: 504
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - امام خميني - خ شيخ هادي - نبش کوچه شهيدسخنور پ 87
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب مرکزي تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 4
پيش شماره: 021
کد پستي: ----
آدرس ايميل: br0504@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
 
صفي عليشاه   -   کد: 505
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - انقلاب - بين خ صفي عليشاه وروشندلان
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1149665714
آدرس ايميل: br0505@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
 
اديب   -   کد: 506
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - پانزده خرداد غربي - پلاک 863
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي/ارزي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1114718843
آدرس ايميل: br0506@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 5 نفر
 
 
 
 
سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور   -   کد: 507
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان بهارستان - خيابان صفي عليشاه پ 50
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 1
پيش شماره: 021
کد پستي: 1146936517
آدرس ايميل: br0507@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 9 نفر
 
 
 
 
 
خيابان بوذرجمهري نو   -   کد: 510
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1166767413
آدرس ايميل: br0510@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 8 نفر
 
 
 
 
 
قصرفيروزه   -   کد: 511
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - 20 متري افسريه - بين 15 متري دوم و سوم - پلاک 207
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1784885611
آدرس ايميل: br0511@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
 
 
افسريه   -   کد: 512
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - 15متري دوم افسريه - نبش خ 36
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1783843115
آدرس ايميل: br0512@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 10 نفر
 
 
 
 
فجر   -   کد: 516
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - تهران -شهرک مشيريه -بلوار بوعلي شرقي-بعداز چهارراه 20متري اعظم پلاک152
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب جنوب تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 2
پيش شماره: 021
کد پستي: 1855619187
آدرس ايميل: br0516@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 11 نفر
 
 
 
 
خيابان جشنواره   -   کد: 517
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - خ احسان نبش کوي 17غربي - خ احسان نبش هفدهم غربي
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1654868664
آدرس ايميل: br0517@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
 
 
 
 
 
سازمان قضائي نيروهاي مسلح -دکترشريعتي   -   کد: 518
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - شريعتي - خ شريعتي- بعدازتقاطع معلم - سازمان قضائي نيروهاي مسلح
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شمال تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 4
پيش شماره: 021
کد پستي: 1639673115
آدرس ايميل: br0518@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال
تعداد کارکنان: 5 نفر
 
 
 
 
 
ميدان رسالت   -   کد: 519
کد سوئيفت:
آدرس: ايران - تهران - تهران - ميدان رسالت - ميدان رسالت - ابتداي خ هنگام - نبش کوچه سهند پ 2
نوع واحد: شعب
اداره امور: اداره امور شعب شرق تهران
نوع شعبه: ريالي
درجه واحد: درجه 3
پيش شماره: 021
کد پستي: 1676917413
آدرس ايميل: br0519@bmi.ir
وضعيت واحد: فعال